-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดธรรมจริยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดธรรมจริยา

รหัสโรงเรียน : 310322

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดธรรมจริยา

-- advertisement --