-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 310273

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 77 – บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035765268

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

-- advertisement --