-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านดาบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านดาบ

รหัสโรงเรียน : 310075

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035-764082

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านดาบ

-- advertisement --