-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปรีดาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปรีดาราม

รหัสโรงเรียน : 310063

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035-339252

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปรีดาราม

-- advertisement --