-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากกราน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากกราน

รหัสโรงเรียน : 310014

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ทุ่งปากกราน – ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035705768

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากกราน

-- advertisement --