-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)

รหัสโรงเรียน : 310266

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 209 – หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035389156

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)

-- advertisement --