-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดผดุงธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดผดุงธรรม

รหัสโรงเรียน : 310259

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 – ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140

โทรศัพท์ : 035830156

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดผดุงธรรม

-- advertisement --