โลโก้โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 310166

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 69 – ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ : 035-780666

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)