-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมเหยงค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมเหยงค์

รหัสโรงเรียน : 310059

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035761245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมเหยงค์

-- advertisement --