-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)

รหัสโรงเรียน : 310064

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035359507

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)

-- advertisement --