-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศาลาลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศาลาลอย

รหัสโรงเรียน : 310042

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 ท่าเรืออยุธยา ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

โทรศัพท์ : 035267131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศาลาลอย

-- advertisement --