-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 310277

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035762886

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

-- advertisement --