-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 310268

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035-3892152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)

-- advertisement --