-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 310282

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 ลพบุรี-บางปะหัน เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035769580

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

-- advertisement --