-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

รหัสโรงเรียน : 310274

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 69 – เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035766419

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

-- advertisement --