-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 310275

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035902479

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์

-- advertisement --