-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)

รหัสโรงเรียน : 310058

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035359501

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)

-- advertisement --