-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

รหัสโรงเรียน : 310332

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ตลาดปากคลองสี่ เลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งตะวันออก วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 035750079

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

-- advertisement --