-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

รหัสโรงเรียน : 310091

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270

โทรศัพท์ : 0819942114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

-- advertisement --