-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 310290

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ตำบลพระยาบัน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 082-3452544

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

-- advertisement --