-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 310232

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์ : 035793530

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

-- advertisement --