-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดจรเข้ไล่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจรเข้ไล่

รหัสโรงเรียน : 310365

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035255163

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจรเข้ไล่

-- advertisement --