-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 310291

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 0850667036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)

-- advertisement --