-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

รหัสโรงเรียน : 310146

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54 3501 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

โทรศัพท์ : 084-7765349

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

-- advertisement --