-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าดินแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าดินแดง

รหัสโรงเรียน : 310241

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ผักไห่-เสนา ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์ : 035397117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าดินแดง

-- advertisement --