-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

รหัสโรงเรียน : 310112

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

โทรศัพท์ : 035-387975

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

-- advertisement --