-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบันไดช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบันไดช้าง

รหัสโรงเรียน : 310361

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035396114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบันไดช้าง

-- advertisement --