-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปราสาททอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปราสาททอง

รหัสโรงเรียน : 310132

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 81 – ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปราสาททอง

-- advertisement --