-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

รหัสโรงเรียน : 310239

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54 – ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

-- advertisement --