-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 310305

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54 – สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 035379182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

-- advertisement --