-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม

รหัสโรงเรียน : 310302

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 42 – หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม

-- advertisement --