-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสนามไชย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสนามไชย

รหัสโรงเรียน : 310107

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 – สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

โทรศัพท์ : 035361009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสนามไชย

-- advertisement --