-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสุทธาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสุทธาวาส

รหัสโรงเรียน : 310301

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสุทธาวาส

-- advertisement --