-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)

รหัสโรงเรียน : 310304

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2/7 – หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 035379460

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)

-- advertisement --