-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

รหัสโรงเรียน : 310342

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.เจ้าเจ็ด เสนา – บางซ้าย (สายใน) เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035786268

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

-- advertisement --