-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเทพสนทวารี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเทพสนทวารี

รหัสโรงเรียน : 310111

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพสนทวารี

-- advertisement --