-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

รหัสโรงเรียน : 310102

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 36 – บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

โทรศัพท์ : 0-3578-2450

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

-- advertisement --