-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์

รหัสโรงเรียน : 310128

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 94 – บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

โทรศัพท์ : 035286018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์

-- advertisement --