-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

รหัสโรงเรียน : 310357

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

-- advertisement --