-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

รหัสโรงเรียน : 310293

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 92 – คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 035788057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

-- advertisement --