-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 310287

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 035750092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีวิทยา

-- advertisement --