-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

รหัสโรงเรียน : 310300

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 035379181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

-- advertisement --