-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

รหัสโรงเรียน : 310118

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 18 ศูนย์ศิลปชีพ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290

โทรศัพท์ : 035366123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

-- advertisement --