-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า

รหัสโรงเรียน : 320037

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054463127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า

-- advertisement --