-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

รหัสโรงเรียน : 320001

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054889904

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

-- advertisement --