-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอกคำใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอกคำใต้

รหัสโรงเรียน : 320139

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 220 ม.5 ต.ดอนศรีชุม – ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054491472

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอกคำใต้

-- advertisement --