-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

รหัสโรงเรียน : 320034

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054888351

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

-- advertisement --