-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 320161

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 – บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054-457417

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์

-- advertisement --