-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องห้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องห้า

รหัสโรงเรียน : 320049

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 3 – บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054-887156

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องห้า

-- advertisement --