-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองลาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองลาว

รหัสโรงเรียน : 320289

เขตการศึกษา : สพป.พะเยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 0897578554

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองลาว

-- advertisement --